SÄÄTIÖN TOIMINTA

Helsingin Matkailusäätiö edistää, kannustaa ja tukee teoillaan Helsingin matkailua kehittävää toimintaa ja yhteisymmärrystä. Se auttaa tuottamaan ja levittämään alan tutkimustietoa sekä järjestää tapahtumia, koulutusta ja tiedotusta.

Säätiö myöntää myös stipendejä, antaa tunnustuspalkintoja, jakaa avustuksia ja apurahoja, tekee matkailualan kehittämisesityksiä, tukee viranomaisille annettavia kehittämisesityksiä ja järjestää erilaisia matkailualaa kehittäviä kilpailuja.

Vuonna 2015 Säätiö jakoi ensimmäisen Helsinki Travel Award -palkinnon. Tunnustus jaetaan vuosittain lokakuun aikana tahoille, jotka ovat teoillaan vaikuttaneet myönteisesti Helsingin matkailun kehitykseen, maineeseen tai asiakastyytyväisyyteen. Palkintosumma on yhteensä 10 000 euroa.