APURAHAT

APURAHAKÄYTÄNTEET

Helsingin Matkailusäätiö on tunnustettu ja riippumaton katalysaattori Helsingin seudun matkailun kehittämisessä. Säätiön tehtävänä on edistää, kannustaa ja tukea Helsingin matkailun liiketoimintaa ja kasvattaa matkailun taloudellisen ja yhteiskunnallisen merkityksen ymmärrystä.

Helsingin Matkailusäätiö myöntää apurahoja ja stipendejä tutkimuksiin, opinnäytetöihin ja projekteihin, jotka tukevat säätiön tarkoitusta ja strategista linjausta.

Painopisteet

Vaikuttavuus
Tavoitteena on edistää kestävän matkailun palveluja ja toimintaa, jotka palvelevat myös asukkaiden ja kaupunkilaisten arkea. Säätiö haluaa nostaa keskusteluihin matkailuliiketoiminnan kansantaloudellisen merkityksen ja olla mukana yhteiskunnallisessa keskustelussa matkailunliiketoiminnan merkityksestä ja vaikuttavuudesta Suomen hyvinvoinnin kasvattajana.

Uudet ideat ja aloitteet
Säätiö tukee toimenpiteitä ja kehitysajatukset, jotka lisäävät matkailun palvelujen tarjontaa niin matkailijoille kuin kaupunkilaisille.

Paras Helsinki
Helsingin Matkailusäätiö haluaa tuoda esille laadukkaan, toimivan ja innostavan matkailukaupungin. Säätiön tukemilla toimenpiteillä halutaan ehkäistä matkailuun kohdistuvaa negatiivista reagointia ja kehitystä. Helsingin matkailun asiakaskokemuksen tutkiminen ja sitä kautta parannusehdotuksen esille tuominen ovat osa säätiön toimintaa.

Apurahatyypit

Kohdeapuraha

 • myönnetään Helsingin seudun matkailua edistävän hankkeen tai tutkimuksen toteuttamiseen. Apurahaa haettaessa on laadittava työsuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio. Säätiöltä voi hakea myös laajempiin hankkeisiin osarahoitusta.

Työskentelyapuraha

 • on tarkoitettu henkilökohtaisiin elinkuluihin tietyllä ajanjaksolla, esim. väitöskirjan tekoon. Apurahahakemus voi sisältää sekä työskentely- että kohdeapurahaa.

Stipendi

 • kannustusapuraha hyvästä työstä

Kuka voi hakea apurahaa?
Henkilö yksin omaan työskentelyyn ja/tai hankkeen kuluihin
Useammasta henkilöstä koostuva työryhmä ryhmän jäsenten työskentelyyn ja/tai hankkeen kuluihin
Yhteisö (esim. yhdistys tai osuuskunta) hankkeen kuluihin.

Apurahojen myöntäminen
Apurahoja myönnetään vuosittain yhteensä noin 15 000 – 25 000 euroa. Avoimet hakemukset jätetään kirjallisesti säätiön asiamiehelle osoitteeseen matkailusaatio(at)matkailusaatio.fi.

Apurahoista päättää Helsingin Matkailusäätiön hallitus. Hallitus kokoontuu 4-6 kertaa vuodessa. Apurahahakemus tulee olla käsittelyssä kaksi viikkoa ennen hallituksen kokousta. Kokousaikataulun saa säätiön asiamieheltä.

Hakuaika on jatkuva.

Apurahahakemuksen sisältö

 • Kaikilta hakijoilta edellytetään seuraavaa:
 • Selvitys, mihin apurahaa haetaan ja minkä suuruisena
 • Hankkeen tulo- ja menoarvio
 • Tiivistelmä työsuunnitelmasta
 • Työsuunnitelma max 5 sivua

Korkeakoulujen ja oppilaitosten apurahahakijoilta edellytetään lisäksi seuraavaa

 • Ansioluettelo tai CV – viisi hanketta tukevaa ansiota ja / tai julkaisua
 • Opinnäytetyön tekijöiltä opintosuoritusote
 • Jatko-opiskelijoilta opintosuoritusote

Velvoitteet apurahan saamiselle
Helsingin Matkailusäätiö velvoittaa apurahan saajaa tekemään lyhyen kuvauksen tutkimuksesta / selvityksestä säätiön www-sivuille.