APURAHAT

APURAHAKÄYTÄNTEET

Helsingin Matkailusäätiö on tunnustettu ja riippumaton katalysaattori Helsingin seudun matkailun kehittämisessä. Säätiön tehtävänä on edistää, kannustaa ja tukea Helsingin matkailun liiketoimintaa ja kasvattaa matkailun taloudellisen ja yhteiskunnallisen merkityksen ymmärrystä.

Helsingin Matkailusäätiö myöntää apurahoja ja stipendejä tutkimuksiin, opinnäytetöihin ja projekteihin, jotka tukevat säätiön tarkoitusta ja strategista linjausta.

Painopisteet

Vaikuttavuus
Tavoitteena on edistää kestävän matkailun palveluja ja toimintaa, jotka palvelevat myös asukkaiden ja kaupunkilaisten arkea. Säätiö haluaa nostaa keskusteluihin matkailuliiketoiminnan kansantaloudellisen merkityksen ja olla mukana yhteiskunnallisessa keskustelussa matkailunliiketoiminnan merkityksestä ja vaikuttavuudesta Suomen hyvinvoinnin kasvattajana.

Uudet ideat ja aloitteet
Säätiö tukee toimenpiteitä ja kehitysajatukset, jotka lisäävät matkailun palvelujen tarjontaa niin matkailijoille kuin kaupunkilaisille.

Paras Helsinki
Helsingin Matkailusäätiö haluaa tuoda esille laadukkaan, toimivan ja innostavan matkailukaupungin. Säätiön tukemilla toimenpiteillä halutaan ehkäistä matkailuun kohdistuvaa negatiivista reagointia ja kehitystä. Helsingin matkailun asiakaskokemuksen tutkiminen ja sitä kautta parannusehdotuksen esille tuominen ovat osa säätiön toimintaa.

Apurahatyypit

Kohdeapuraha

 • myönnetään Helsingin seudun matkailua edistävän hankkeen tai tutkimuksen toteuttamiseen. Apurahaa haettaessa on laadittava työsuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio. Säätiöltä voi hakea myös laajempiin hankkeisiin osarahoitusta.

Työskentelyapuraha

 • on tarkoitettu henkilökohtaisiin elinkuluihin tietyllä ajanjaksolla, esim. väitöskirjan tekoon. Apurahahakemus voi sisältää sekä työskentely- että kohdeapurahaa.

Stipendi

 • kannustusapuraha hyvästä työstä

Kuka voi hakea apurahaa?
Henkilö yksin omaan työskentelyyn ja/tai hankkeen kuluihin
Useammasta henkilöstä koostuva työryhmä ryhmän jäsenten työskentelyyn ja/tai hankkeen kuluihin
Yhteisö (esim. yhdistys tai osuuskunta) hankkeen kuluihin.

Apurahojen myöntäminen
Apurahoja myönnetään vuosittain yhteensä noin 15 000 – 25 000 euroa. Avoimet hakemukset jätetään kirjallisesti säätiön asiamiehelle osoitteeseen matkailusaatio(at)matkailusaatio.fi.

Apurahoista päättää Helsingin Matkailusäätiön hallitus. Hallitus kokoontuu 4-6 kertaa vuodessa. Apurahahakemus tulee olla käsittelyssä kaksi viikkoa ennen hallituksen kokousta. Kokousaikataulun saa säätiön asiamieheltä.

Hakuaika on jatkuva.

Apurahahakemuksen sisältö

 • Kaikilta hakijoilta edellytetään seuraavaa:
 • Selvitys, mihin apurahaa haetaan ja minkä suuruisena
 • Hankkeen tulo- ja menoarvio
 • Tiivistelmä työsuunnitelmasta
 • Työsuunnitelma max 5 sivua

Korkeakoulujen ja oppilaitosten apurahahakijoilta edellytetään lisäksi seuraavaa

 • Ansioluettelo tai CV – viisi hanketta tukevaa ansiota ja / tai julkaisua
 • Opinnäytetyön tekijöiltä opintosuoritusote
 • Jatko-opiskelijoilta opintosuoritusote

Velvoitteet apurahan saamiselle
Helsingin Matkailusäätiö velvoittaa apurahan saajaa tekemään lyhyen kuvauksen tutkimuksesta / selvityksestä säätiön www-sivuille.

Myönnetyt apurahat ja stipendit

2021

Green Key/Green activities -sertifiointihanke. Helsingin elinkeinopalvelut, 10 000 euroa.
Työskentelyapuraha väitöskirjatutkimukseen: Matkailijoiden kestävä liikkuvuus Helsingissä. Kaisa Paananen, kolme kuukautta à 1500 euroa.

2020

Väitöskirjatutkimus: Alvar Aalto arkkitehtuurimatkailun kohteena – Kävijöiden motiivit, odotukset ja kokemukset. Anne-Maija Malmisalo-Lensu, 5000 euroa.
Ulkomaisten hotelli-investointien houkutteleminen pääkaupunkiseudulle. Helsinki Business Hub, 10 000 euroa.

2019

DeepHelsinki.fi-sivuston käännöstyö. Miia Krause, 3000 euroa.
Maisterityön materiaalikeruu. Henna Hietalahti, 2000 euroa.

2018

Pro Gradu: Understanding Cross-Cultural Service Encounters between Finnish Hotel Employees and Chinese Guests: The Perception of Hotel Managers in Helsinki and Rovaniemi, Pauliinan Linnanen, University of Lapland, Faculty of Social Sciences, 1500 euroa.

2017

Opinnäytetyö: Journalistinen kulttuuri- ja matkailuvideomedia Helsingin paikoista, Mirja Kolttola, HAAGA-HELIA, 3000 euroa.
Väitöskirjatutkimus: Matkailijoiden liikkuminen kaupungissa – sekamenetelmällinen tutkimus kävelystä, julkisesta liikenteestä sekä kiertoajelubusseista liikkumisen välineenä, Kaisa Paananen, 5000 euroa.
Art Hotel Helsinki -projekti, työskentelyapuraha, Sari Poijärvi, 3100 euroa.
Master’s thesis, Spring 2018, Memorable Experiences of ”Living Like a Local”: Content Analysis of Blogs about Helsinki, Essi Kuusimäki, University of Lapland, Faculty of Social Sciences, 1500 euroa.

2016

Väitöskirjatutkimus: Matkailijoiden liikkuminen kaupungissa – sekamenetelmällinen tutkimus kävelystä, julkisesta liikenteestä sekä kiertoajelubusseista liikkumisen välineenä, Kaisa Paanenen, 2950  euroa
Art Hotel Helsinki -projekti, työskentelyapuraha, Sari Poijärvi, 3700 euroa

2015

Venäläisten vapaa-ajan matkailijoiden kulutuskäyttäytyminen pääkaupunkiseudun palvelusektorilla, Noora Hanski, HAAGA-HELIA, 1000 euroa.

2012

Helsinki Traveller Infon palvelukonseptin kehittäminen, Riikka Rankinen ja Annina Airas, HAAGA-HELIA, yht. 3000 euroa

BoHA Student Award, Vetovoimaisen tapahtuman konseptointi,  Karoliina Kanerva ja Satu Salo, HAAGA-HELIA, yht. 2000 euroa

2011

BoHA Student Award: Service Design –menetelmien toimivuus moniaistisuuden näkökulmasta, Case Linnanmäki, Johanna Järvinen ja Maura Walther, Laurea, yht. 1500 euroa

2010

BoHA Student Award: Matkailukohteen viestinnällinen muotoilu kävijähallinnan osana: Kartoitus Suomenlinnan tekstimaisemista, Anna-Lea Laaksonen & Tiia Luostarinen, HAAGA-HELIA, yht. 1500 euroa