Helsinki Travel Award -palkinnot Lux Helsingille ja Slushin vapaaehtoisille

Helsingin Matkailusäätiön tekemän selvityksen mukaan Helsingin matkailusta saatavat tulot voisi kaksinkertaistaa

Tämän vuoden Helsinki Travel Award -palkinnot on annettu Lux Helsinki -valotaidefestivaalille ja Slushin vapaaehtoistyöntekijöille. Lisäksi Helsingin kaupunkipyörät saivat kunniamaininnan. Palkinnot jakaneen Helsingin Matkailusäätiön perusteluiden mukaan Lux Helsinki on ”huikea kaamoksen valaisija, talvisen kaupungin elävöittäjä”, Slushin vapaaehtoisten ”työn hedelmistä hyötyvät suoraan ja välillisesti suuri joukko pääkaupunkiseudun toimijoita” ja kaupunkipyörät ”yhdistää hienolla tavalla liikkumistarpeen, kestävän kehityksen ja kaupungista nauttimisen”.

”On mahtavaa nähdä, että Helsingissä tehdään asioita, jotka kehittävät kaupunkia koko ajan kiinnostavammaksi. Palkinnoissa on kyse juuri tästä: haluamme nostaa esiin niitä, jotka nostavat koko Helsinkiä esiin. Kiitokset ja positiivinen huomio kannustavat muitakin yrittämään”, Helsingin Matkailusäätiön puheenjohtaja Risto Lintula sanoo.

5000 euron suuruiset palkinnot jaettiin torstaina 26.10. Allas Sea Poolilla järjestetyssä gaalassa, jossa julkistettiin myös Helsingin Matkailusäätiön tekemä selvitys Helsingin matkailun potentiaalista. Sen perusteella Helsingin matkailusta saatavat tulot olisi kaksinkertaistettavissa. Tämä toisi seudulle noin kolme miljardia euroa lisätuloja vuodessa ja työllistäisi 30 000 ihmistä.

Selvityksessä tarkasteltiin Helsingin matkailun nykytilaa ja verrattiin tärkeimpiä tunnuslukuja lähialueen kaupunkeihin kuten Hampuriin, Kööpenhaminaan ja Tukholmaan. ”Mukana olleet vertailukaupungit ovat nostaneetmatkailun strategisesti tärkeään asemaan ja saaneet kaikki osapuolet investoimaan. Lisääntynyt hotellikapasiteetti, aktiivinen markkinointi, palvelujen lisääntyminen ja muu panostus on aiheuttanut matkailun kaksinkertaistumisen kymmenen vuoden aikana”, Helsingin Matkailusäätiön varapuheenjohtaja Mikko Leisti sanoo.

”Helsingillä on mahtava tilaisuus päästä samaan. Vetovoimamme kasvaa koko ajan ja matkailun kasvuluvut ovat kannustavat. Nyt vain pitää nostaa matkailu kokoaan vastaavaan strategiseen asemaan ja katsoa kunnolla mitä ja miten pitää edetä, että merkittävä kasvu on mahdollista. Potentiaali isoon loikkaan on olemassa”, Leisti jatkaa.

Matkailu on Suomen viidenneksi suurin vientiala. Matkailuteollisuuden koko on 14,4 miljardia euroa ja se työllistää noin 140 000 ihmistä. ”Panostukset matkailun tutkimukseen, kehitykseen, koulutukseen, markkinointiin ja myyntiin ovat ristiriidassa sen taloudellisiin vaikutuksiin ja työllistävyyteen nähden. Matkailu on merkittävä teollisuus ja sitä kannattaa sellaisena myös käsitellä”, Leisti sanoo. 

HELSINKI TRAVEL AWARD -PALKINTOJEN PERUSTELUT:

SLUSH – maailman johtava start-up tapahtuma on nuorten vapaaehtoisten voimannäytös (5000 euroa)

Slush on johtava kansainvälinen start-up tapahtuma, joka tuo vuosittain Helsinkiin yli 17 000 osallistujaa, 600 toimittajaa ja 1000 sijoittajaa noin 120 maasta. Slush tekee Helsingin seutua tunnetuksi osaajien yhdistäjänä ja ennakkoluulottoman yrittäjyyden edelläkävijäkaupunkina.

Tapahtumalla on merkittäviä vaikutuksia alueen matkailuteollisuudelle ja positiivisen Helsinki-brändin edistämiselle. Erityisen upeaa koko tapahtumassa on järjestelyissä avainasemassa oleva, parintuhannen vapaaehtoisen joukko, joiden työn hedelmistä hyötyvät suoraan ja välillisesti suuri joukko pääkaupunkiseudun toimijoita.

LUX Helsinki -valofestivaali ja loistavat valotaiteilijat (5000 euroa)

Tammikuinen Helsingin kaduille, toreille ja tiloihin jalkautuva valofestivaali LUX on yli puolen miljoonan kävijämäärällään ja kekseliäällä taiteellisella toteutuksellaan huikea kaamoksen valaisija, talvisen kaupungin elävöittäjä! Festivaali ilahduttaa ja tarjoaa elämyksiä kattavasti sekä pääkaupunkiseudun asukkaille, että koti- ja ulkomaisille matkailijoille. Festivaalin järjestää Helsingin kaupunki ja se on ilmaistapahtumana avoin kaikille. Kiitämme erityisesti taiteellisia suunnittelijoita ja loistavia valotaiteilijoita!

Helsingin kaupunkipyörät – hyötyliikuntaa ja iloja monille (Kunniamaininta)

Kaupunkipyörät -palvelu yhdistää hienolla tavalla liikkumistarpeen, kestävän kehityksen ja kaupungista nauttimisen. Palvelun myötä Helsingin alueiden ja palveluiden saavutettavuus parani ja katukuva elävöityi ja kirjavoitui. Pyöriä käyttävät tai niistä jopa kilpailevat pääkaupunkiseudun asukkaat, sekä matkailijat läheltä ja kaukaa. Pyörät palvelevat useita erilaisia tarpeita ja ilahduttavat monia!