Helsingin matkailun potentiaali 2024

Helsingin matkailun potentiaali on Helsingin Matkailusäätiön Visitory Oy:llä teettämä tutkimus, jossa selvitetään
Helsingin matkailun kasvun mahdollisuuksia kolmen erilaisen skenaarion avulla. Selvityksessä tarkastellaan
minkälainen potentiaali Helsinkiin suuntautuvalla matkailulla on, mikäli matkailijavirtoja pystytään suuntamaan
Helsinkiin aiempaa enemmän tärkeimmistä lähtömaista, mutta myös kotimaanmatkailussa. Tätä tarkastellaan
suhteessa muiden pohjoismaiden pääkaupunkien ja Hampurin osuuteen matkailijavirroista sekä lähtömaiden
kansainvälisten matkailijoiden määrään. Potentiaalin pohjalta lasketaan matkailutulon ja –työllisyyden muutos, mikäli
potentiaali toteutuu.
Tarkastelussa mukana olevat kansainvälisen matkailun lähtömaat ovat Yhdysvallat, Saksa, Ruotsi, Iso-Britannia,
Ranska ja Kiina. Skenaarioiden matkailuloa ja –työllisyyttä laskettaessa pohjana on käytetty Visitory Oy:n Matkailun
tulo- ja työllisyysvaikutukset Helsinki 2022 raporttia.
(https://www.hel.fi/static/kanslia/elo/Helsingin_matkailun_tulo_ja_tyollisyysvaikutukset_2022.pdf). Laskelmissa on
oletettu, että matkailijoiden kulutustottumukset pysyvät ennallaan. Tämän lisäksi oletuksena on, että
rekisteröimättömän ja rekisteröidyn majoituksen sekä päiväkävijöiden väliset suhteet määrissä pysyvät
muuttumattomina.
Lisäksi on haastateltu verrokkikaupunkien DMO:den edustajia ja tutustuttu näiden strategioihin. Selvityksen
kohteena oli heidän resurssinsa markkinoinnissa ja toisaalta näkemyksensä Helsingin asemasta kilpailussa.
Tutkimuksen toteuttaja Visitory Oy (aiemmin TAK Research) on vuonna 1991 perustettu matkailututkimuksiin
erikoistunut tutkimusyritys.

Lataa tutkimus: Helsingin-matkailun-potentiaali.pdf