Uusi matkailupalkinto Helsinki Travel Award jaetaan lokakuussa

Tunnustuksen tavoitteena on nostaa esille toimijoita ja tekoja, jotka ovat vaikuttaneet myönteisesti Helsingin matkailun kehitykseen, maineeseen ja asiakastyytyväisyyteen.

Palkinto myönnetään yhdelle tai useammalle taholle. Sen arvo on yhteensä 10 000 euroa. Tunnustuspalkinto aiotaan jakaa jatkossa vuosittain.
 
Helsinki Travel Award -palkinnon saajasta tai saajista päättää Helsingin Matkailusäätiön hallitus. Ansioituneita tahoja voi ehdottaa lyhyesti perustellen palkinnon saajiksi osoitteessa www.matkailusaatio.fi/travel-award
 
Helsingin Matkailusäätiö edistää, kannustaa ja tukee teoillaan Helsingin matkailua kehittävää toimintaa. Se auttaa tuottamaan ja levittämään matkailualan tutkimustietoa ja järjestää tapahtumia, koulutusta ja tiedotusta. Säätiö myöntää myös stipendejä, antaa tunnustuspalkintoja, jakaa apurahoja ja tekee esityksiä matkailualan kehittämisestä.
 
Lisätiedot ja yhteydenotot:
Puheenjohtaja Risto Lintula, 0400 703346
www.matkailusaatio.fi
matkailusaatio@matkailusaatio.fi